Pofonpart versenyszabályzat, ÚJ!

2014.09.11 07:11

A MAGYAR ÖKÖLVÍVÓ SZAKSZÖVETSÉG

 

ELNÖKSÉGI UTASÍTÁSA

 

POFONPARTI-RÉGIÓS RENDEZVÉNYEK RENDEZÉSI

 

SZABÁLYZATA

 

 

 

2014.

 

2013. évben a Magyar Ökölvívó Szakszövetség irányítása mellett megalakultak a boksz akadémiák és a regionális központok.

Az új rendszer szükségessé tette, hogy szabályozásra kerüljön ezen versenyek rendezése.

Általános szabályok:

- 10 év alatti gyermekek még bemutató mérkőzést sem bokszolhatnak,

- 10 - 12 év közötti versenyzők bemutató mérkőzését követően lehet eredményt

hirdetni és érmet átadni.

- az edző mérkőzéseken versenybírók csak vezető bíróként működhetnek közre

- eredményt nem lehet hirdetni (még döntetlent sem).

- a versenyen az alábbiak szerint versenyezhetnek a versenyzők:

a./ MÖSZ által kiállított versenykönyvvel kell rendelkezni (Competition Record

Book For Boxer), amit az egyesület is aláírással hitelesít, amiben érvényes orvosi

igazolás és technikai minimum vizsga is be van jegyezve.

b./ versenykönyvvel nem rendelkező versenyzők a sportorvos által kiállított, hat

hónapnál nem régebbi "Sportági alkalmassági igazolást" és a diákigazolványt

kötelesek bemutatni, annak hiányában személyigazolványt is el lehet fogadni a

személyazonosság illetve az életkor azonosítása végett.

c./ minden versenyzőnek érvényes biztosítási kártyával kell rendelkezni, amit be kell

mutatni.

d./ csak azonos korcsoportba tartozók bokszolhatnak egymás ellen,

e./ csak azonos súlycsoportba tartozók bokszolhatnak egymás ellen, de a rendezők

megállapodhatnak (max. 1kg tolarencia) súly eltérésben

f./ a mérlegelést csak a mérkőzésre delegált zsűri tagjai végezhetik.

g./ a mérlegelés befejezése és az első mérkőzés között minimum 3 órának kell eltelni.

h./ a mérkőzések alatt a rendezőkről a rendező egyesület köteles gondoskodni, és a

rendezői névsort a mérkőzések megkezdése előtt a zsűri elnöknek átadni.

i./ minden rendezvényen - kivéve az edző mérkőzéseket- orvost kell biztosítani

(mentő tiszt vagy más egészségügyi dolgozó nem helyettesítheti).

j./ a szükséges nyomtatványokról a rendező fél köteles gondoskodni.

k./ a szükséges hatósági bejelentéseket a rendező köteles elvégezni.

l./ a versenyigazolványba csak a zsűri (bíró) írhat be, más személy nem jogosult rá.

A versenyek között az alábbi rendezéseket különböztetjük meg:

1./ Közös edzés:

- nem mérkőzés körülmények között.

- eredményhirdetés nem lehet, érem, tiszteletdíj nem kerülhet átadásra.

- versenyigazolványba semmi nem irható be.

2./ Pofon parti:

a./ Versenykönyvbe való bejegyzés nélkül:

- csak vezető bíró működik közre, eredmény nem kerül kihirdetésre.

b./ Versenykönyvbe való bejegyzéses mérkőzések:

- 2 fő zsűri valamint 1 vezető bíró és 3 pontozó bíró közreműködésével, az AIBA

szabályok szerint kerül megrendezésre.

c./ Kiválasztottak mérkőzések - előzetes szövetségi kapitány v szakág vezetőedző általi összetételben.

d./ Régiós versenyek - több régió egymás elleni mérkőzése- illetve találkozók.

A versenyekre bírót a "Magyar Ökölvívó Szakszövetség Elnöki Utasítása a Versenybírók díjazásáról 2011." szóló rendelkezések alapján kell biztosítani.

Mivel a régiók nem rendelkeznek kellő számú helyi versenybíróval, csak a MÖSZ Bíró Bizottsága jogosult bíróküldésre. Természetesen szem előtt tartva a takarékosság elvét, lehetőség szerint helyi vagy közeli versenybírókat küldenek. Az eddigi megbízások (helyi bíróküldés) a mai nappal visszavonásra kerülnek.

1./ Versenybírót a MÖSZ Bíró Bizottságától kell kérni a verseny előtt 21 nappal írásban a Magyar Ökölvívó Szakszövetséghez megküldött kérelem alapján.

A régió központok vezetőinek a közreműködő bírók személyére javaslat tételi joga van.

2./ A versenyen abban az esetben, ha 25 pár vagy annál kevesebb mérkőzés megrendezésére kerül sor, akkor:

2 fő zsűri - 1 fő szűri elnök - bíró díj: helyi lakos esetén 12.000.-Ft

más településről 15.000.-Ft

1 fő titkár - bíró díj: helyi lakos esetén 8.000.-Ft

más településről 10.000.-Ft

4 fő vezető/pontozó - bíró díj: helyi lakos esetén 6.000.-Ft

más településről 8.000.-Ft

valamint utazási költség és ebéd.

Ha versenyen 25 pár mérkőzésénél több mérkőzésre kerül sor, abban az esetben 5 fő vezető-

pontozó bírót kell kérni.

1 napos versenyen maximum 40 pár mérkőzését lehet megrendezni.

Abban az esetben, ha 40 pár mérkőzésénél többre kerülne sor, akkor a versenyt két napon kell lebonyolítani.

A versenybíróság elnöke köteles a versenyről jegyzőkönyvet készíteni és annak

1./ 1 példányát a Magyar Ökölvívó Szakszövetségnek,

2./ 1 példányát a MÖSZ szövetségi kapitányának,

3./ 1 példányát a rendező egyesületnek,

4./ 1 példányát a MÖSZ Bíró Bizottságának - mellékelve a pontozó lapokat, a bíró jelentést és egyéb okmányokat,

a mérkőzést követően 72 órán belül megküldeni.

A Magyar Ökölvívó Szakszövetség 2014. február 11-én bevezetett Pofonparti – Régiós Rendezvények Rendezési szabályzatát módosítja, 2014. szeptember 09. – i Elnökségi ülésen került elfogadásra és 2014. szeptember 10-tól kerül bevezetésre.

 

Budapest, 2014. szeptember 09.

 

MÖSZ Elnöksége